Swansea City of Sanctuary logo June 2017We’re looking for someone with experience of participative working with people seeking sanctuary to run the Big Lottery funded ‘Better Welcome to Swansea’ project, which SCVS is managing on behalf of the Swansea City of Sanctuary Management Committee.

  • SCVS Logo - no words35 Hours per week
  • SCP 28 £25,463
  • The post is funded for 2 years

The purpose of City of Sanctuary is to ensure that Swansea continues to develop as a place that welcomes, involves, celebrates and supports people who have arrived here for sanctuary.

The project will recruit volunteer mentors to provide a warm welcome to asylum seekers and refugees. The role will involve supporting the integration of people seeking sanctuary, providing information and encouraging local volunteering opportunities.

Big Lottery logo - Sept 2017The role will be based at SCVS, operating across the City and County of Swansea.

Click here for the Job Description

Click here to download an Application Form

Click here to download the Equal Opportunities Statement

Click here to view the SCVS Applicant Privacy Policy

Click here for background information on the ‘Better Welcome to Swansea’ Project

Completed applications should be returned to: Sally Williams, via email: sally_williams@scvs.org.ukor post: Sally Williams, SCVS, Voluntary Action Centre, 7 Walter Road, Swansea. SA1 5NF

Closing date for applications: 12 noon, 08/06/2018 (Shortlisted applicants will be informed on 11th June, interviews: 12/06/18)


Swansea City of Sanctuary logo June 2017Swyddog Datblygu – Prosiect Abertawe Dinas Noddfa (ScoS): ‘Croeso Cynhesach i Abertawe’

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o weithio’n gyfranogol gyda phobl sy’n ceisio nawdd i redeg y prosiect ‘Croeso Cynhesach i Abertawe’, a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae SCVS yn gweinyddu’r prosiect ar ran Pwyllgor Rheolaeth Abertawe Dinas Noddfa.

  • SCVS Logo - no words35 awr yr wythnos
  • SCP 28 £25,463
  • Ariennir y swydd am 2 flynedd

Diben Dinas Noddfa yw sicrhau y bydd Abertawe’n dal i ddatblygu fel lle sy’n croesawu, yn dathlu, yn cynnwys ac yn cynorthwyo pobl sydd wedi cyrraedd yma i geisio nawdd.

Bydd y prosiect yn recriwtio mentoriaid gwirfoddol i gynnig croeso cynnes i geiswyr lloches a ffoaduriaid. Bydd y rôl yn cynnwys helpu ceiswyr nawdd i integreiddio, darparu gwybodaeth a hyrwyddo cyfleoedd i wirfoddoli’n lleol.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio o SCVS, gan weithredu ar draws Dinas a Sir Abertawe.

Big Lottery logo - Sept 2017Click here for the Job Description

Click here to download an Application Form

Click here to download the Equal Opportunities Statement

Click here to view the SCVS Applicant Privacy Policy

Click here for background information on the ‘Better Welcome to Swansea’ Project

Completed applications should be returned to: Sally Williams, via email: sally_williams@scvs.org.uk or post: Sally Williams, SCVS, Voluntary Action Centre, 7 Walter Road, Swansea. SA1 5NF

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 canol dydd, 08/06/2018 (Byddwn yn cysylltu gyda ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer, ar 11eg o Fehefin, dyddiad Cyfweliad 12/06/2018)